Całkowicie NOWY & UNIKALNY PROJEKT

Grupa detailerów (i nie tylko), przyjaciół i branżowych konkurentów - wszyscy oni połączyli swoje siły, aby zrealizować całkowicie nowy, wspólny projekt!

Jednemu z Was CAŁKOWICIE odnowimy auto!

W projekcie biorą udział:

 • Ostrowski Bartosz / Sonax Service Wrocław & Ostrowski Detailing ¬- jako pomysłodawca projektu, wspólnie z
 • Witkowski Paweł / Clair & czysteautko.pl & beczkaszwagra,
 • Sroka Łukasz / Detailing Academy & Pielęgnacja Aut – studio detailingu &Sklep Pielęgnacja Aut
 • Kordyjak Łukasz / Colourlock Polska,
 • Drozda Daniel / FCD Folie Car Design
 • Kaźmierczak Arkadiusz / Old School Detailing & We're 4 Detailing

W roli współorganizatorów oraz jako uczestnicy akcji

 • Byczek Żaneta - Klinika Felg
 • Madetko Maciej - Antywgniot.

Wspólnie postanowiliśmy, co następuje:

 • zorganizować akcję, w której z wykorzystaniem naszych umiejętności postaramy się przywrócić wybranemu autu jego pierwotny blask i dawny wygląd (bez wymiany części/elementów na nowe)
 • zaprezentować nasze szerokie możliwości jako team łączący indywiduum każdego z nas, umiejętność pracy w grupie i wykorzystać naszą (czasem wieloletnią) współpracę - wszystko po to, aby Twoje auto prezentowało się olśniewająco i wyróżniało na drodze!

Ogólne zasady konkursu:

 • wstępny wybór 10 aut podamy do 25.01.2019 – będzie to 10 aut, które zostaną poddane bardziej szczegółowej weryfikacji - z tej 10 wybierzemy to jedno, jedyne w terminie do 30.01.2019
 • zgłoszenia przyjmujemy tylko i wyłącznie na naszym wspólnym fanpage @furajaknowa - i nigdzie indziej!

Powinny one zawierać:

 • zdjęcia auta z każdej z czterech stron, przynajmniej dwa zdjęcia wnętrza oraz komory silnika
 • zgłoszenia przyjmujemy od dziś - czyli od chwili opublikowania tego posta
 • jedyne kryterium – auto nie może być młodsze niż 7 lat, czyli rocznik produkcji 2011 i niżej

Do 30 stycznia będziemy Wam prezentować auta nad którymi pracowaliśmy, opisy naszych firm i inne ciekawostki, m.in. top of the top każdego z nas. I uwierzcie, każdy z nas pracował przy autach, przy których dech zamiera… Nasze średnie doświadczenie w car detailingu/swojej specjalizacji wynosi około 15 lat, a minimum 10 lat.

Zakres prac jakie możemy przeprowadzić to:

 • pełna korekta lakieru
 • pełna renowacja tapicerki skórzanej/materiałowej
 • renowacja felg
 • usunięcie wgniotek
 • zabezpieczenie lakieru
 • aplikacja folii ochronnych lub ozdobna wizualizacja auta.

REGULAMIN Konkursu na Facebooku
Pod tytułem #furajaknowa#1

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Furajaknowa#1”
2. Organizatorem konkursu „Furajaknowa” jest firma:
SONAX SERVICE WROCŁAW Bartosz Ostrowski z siedzibą przy ul. Krakowska 141-155 50-428 Wrocław NIP 8951331427
3. Firmami partnerskimi konkursu są:
Clair Paweł Witkowski nr NIP 8991327142, 55-093 Brzezia Łąka, ul. Olchowa, nr 26
Pielęgnacja Aut Łukasz Sroka nr NIP 8981845912, 54-429 Wrocław, ul. Mariana Morelowskiego, nr 24
FCD Folie Car Design Alicja Drozda nr NIP 6931951137, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wrocławska, nr 73
Colourlock Katarzyna Kozdrowska-Kordyjak nr NIP 6922230711, 50-095 Długołęka, ul. Rzemieślnicza, nr 9,
Arek Kaźmierczak jako osoba prywatna, Lukas Auto Maciej Madetko nr NIP 8641561050, 27-600 Sandomierz, ul. gen. Żółkiewskiego-"Lina", nr 7, lok. 180
DC FOCUS Daniel Czuchryta NIP 8961332919, 54-432 Wrocław, ul. Strzegomska, nr 180
4. Konkurs odbywa się wyłącznie na profilu akcji Furajaknowa w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Furajaknowa w dniach od 23.12.2018 do 25.01.2019 (do godziny 12.00 w południe)
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Akceptacja niniejszego regulaminu odbywa się automatycznie poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu do Organizatora w prywatnej wiadomości na profil Furajaknowa w serwisie Facebok opisanego w §3 pkt.5

§2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem firm opisanych w §1 pkt.1 i pkt.2
c) nie jest członkiem rodziny pracownika firm opisanych w §1 pkt.1 i pkt.2
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3 NAGRODY

1. Nagrodę główną w konkursie stanowi renowacja wybranego pojazdu, która uwzględnia odnowienie karoserii oraz wnętrza w zakresie:
- trzy etapowa korekta powłoki lakierniczej
- zabezpieczenie lakieru (do wyboru wosk, polimer, powłoka ceramiczna wg. Wytycznych właściciela auta)
- zabezpieczenie felg i szyb (do wyboru wosk, polimer, powłoka ceramiczna wg. Wytycznych właściciela auta)
- polerowanie elementów chromowanych
- polerowanie wewnętrznych dekorów drewnianych
- kompleksowa renowacja felg
- usuwanie drobnych wgnieceń metodą PDR
- kompleksowe czyszczenie, pranie wnętrza. Czyszczenie i impregnacja tapicerki skórzanej
- renowacja tapicerki skórzanej
- drobne naprawy tapicerskie
- zabezpieczenie wybranych elementów karoserii folią PPF
- drobna wizualizacja zewnętrzna folią
- detailing komory silnika
- umieszczenie na pojeździe (na karoserii, szybie z zewnątrz) logo FuraJakNowa (wymiary sz. 60 cm, w. 30cm)
2. Konkurs polega na wysłaniu w prywatnej wiadomości na profil Furajaknowa w serwisie Facebok zdjęć posiadanego samochodu (4 z każdego rogu auta, 1 zdjęcie wnętrza oraz 1 zdjęcie silnika), który wymaga renowacji oraz krótkiego pisemnego uzasadnienia dlaczego Organizator ma przeprowadzić renowację tego konkretnie auta. Wymagane również jest polubienie i publiczne udostępnienie posta z dnia 23.12.2108 z godziny 10.00 rano, oraz polubienie profilu Furajaknowa. Auto wskazane do konkursu nie może być młodsze niż 7 lat , czyli data produkcji to nie wyżej jak 23.12.2011.
3. Ogłoszenie wstępnych wyników nastąpi w piątek 25.01.2019 do godziny 24.00, kiedy organizator wybierze 10 aut kwalifikujących się do nagrody głównej. Ogłoszenie końcowych wyników nastąpi w dniu 30.01.2019 kiedy Organizator ogłosi zwycięzcę. Jako termin rozpoczęcia prac przy aucie laureata konkursu Organizator przyjmuje 15 luty 2019. Dokładny termin realizacji zostanie ustalony ze zwycięzcą.
4. Uczestnik może zgłosić max. 2 propozycje pojazdów.
5. Organizatorzy nagrodzą 1 osobę nagrodą główną. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
6. Nagroda główna nie obejmuje:
- napraw blacharskich
- lakierowania elementów
- naprawy silnika, i wszystkich elementów eksploatacyjnych pojazdu
- wymiany części na nowe lub używane
- wymiany szyb
- wymiany opon na nowe lub używane
7. Zwycięzca konkursu na własny koszt dostarczy wybrane auto pod wskazany adres oraz na własny koszt je odbierze.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora Sonax Service Wrocław Bartosz Ostrowski
. 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§3. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Obowiązkiem Uczestnika konkursu jest przestrzeganie zapisów niniejszego Regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w konkursie, w sytuacji naruszenia postanowień Regulaminu lub innych norm ogólnych, takich jak zachowanie niezgodne z obowiązującym prawem, normami współżycia społecznego i moralnymi, społecznie nieakceptowanymi oraz naruszającymi zasady etykiety.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§4. Prawa i obowiązki Organizatora

1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy firm, które postrzegane są jako Organizatorzy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
3. Organizator jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które są niezbędne do zrealizowania nagrody.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wątpliwości Uczestnik powinien zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie postanowień regulaminu. Zgłoszeń można dokonywać pod adresem info@furajaktanowa.pl
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres e-mail info@sonax-service.wroclaw.pl Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty ich przesłania.
3.Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
4.. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska, jego wizerunku oraz wizerunku auta przed i po odnowie, w poście ogłaszającym wstępnego laureata konkursu na wstępnym etapie oraz końcowym, kiedy ogłosimy zwycięzcę.
5. Pełny tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Profilu Facebook #FuraJakNowa


kontakt z nami

adres

ul. Krakowska 141-155

50-428 Wrocław

dane kontaktowe

+ 48 57 57 866 57

b.ostrowski@sonax-service.wroclaw.pl

social media

Facebook

Instagram